Mėgstamiausi

0 daiktai
peržiūrėti mėgstamiausius
Prekių krepšelis (0)
Jūsų pirkinių krepšelis tuščias

PRISTATYMAS

„Bientag“ veikia kaip Pardavėjo atstovas, Produktų pristatymą organizuoja ir už tai yra atsakinga pati Parduotuvė. „Bientag“ nėra atsakinga už Parduotuvių organizuojamą Produktų pristatymą. Parduotuvė gali pasirinkti kokį pristatymo būdą/ kurjerį naudos prekei pristatyti.

Parduotuvė Pirkėjo įsigytą Parduotuvės Produktą įsipareigoja pristatyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo sėkmingo apmokėjimo už Parduotuvės Produktą.

Parduotuvės Produktai išlieka Parduotuvės nuosavybe ir Parduotuvė prisiima visą riziką, susijusią su Produkto sugadinimu ir praradimu iki Parduotuvės Produkto pristatymo Pirkėjui.

Bet kokiu atveju, Pirkėjas prisiima visą riziką, susijusią su Produkto sugadinimu arba praradimu, nuo produkto pristatymo Pirkėjui momento. Todėl Pirkėjas yra atsakingas už bet kokį Produkto sugadinimą, kuris dėl Pirkėjo kaltės įvyko po pristatymo.

Pristatymo išlaidos skiriasi priklausomai nuo užsakytų Produktų vertės ir šalies, į kurią Produktai gali būti pristatyti. Nestandartiniams Produktams - didelių matmenų, neįprastos formos ar didelio svorio - taikomos skirtingos Pristatymo išlaidos, ir Pirkėjas turi būti apie tai informuotas, kai pateikia savo Užsakymą.

„Bientag“ turi teisę keisti bet kokias kainas proporcingai savo pristatymo išlaidoms, tačiau Naudotojui visuomet turi būti pranešama apie pristatymo kainą prieš užbaigiant Užsakymo įforminimą.

GRĄŽINIMAI

Pirkėjai turi teisę grąžinti įsigytus Parduotuvių Produktus Dokumente numatytomis sąlygomis ir tvarka. Pirkėjas, pageidaujantis grąžinti įsigytą Parduotuvės Produktą gali susisiekti su „Bientag“ el. paštu: pagalba@bientag.com.

„Bientag“, gavusi Pirkėjo prašymą grąžinti Parduotuvės Produktą, pretenziją dėl Produkto kokybės jį nedelsdama perduos atitinkamai Parduotuvei, kuri toliau bendraus su Pirkėju įgyvendinant jo prašymą ir jo teisės aktuose numatytas teises. „Bientag“ perdavus Pirkėjo prašymą ar pretenziją Parduotuvei yra laikoma, kad ji įvykdė visas savo pareigas, susijusias su Parduotuvės Produkto grąžinimu, Pirkėjo prašymo įgyvendinimu, pretenzijos nagrinėjimu ar kitomis teisės aktuose numatytomis Pirkėjo teisėmis.

Parduotuvė įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų įgyvendinti Pirkėjo prašymą ar patenkinti jo pretenziją, arba pateikti atsakymą, argumentuojantį atsisakymą įgyvendinti Pirkėjo prašymą ar patenkinti jo pretenziją.

"Bientag" rekomenduoja Pirkėjams grąžinti visus Produktus registruotu paštu. Pirkėjai taip pat turi gauti dokumentus, patvirtinančius bet kokių siuntų išsiuntimą Pardavėjui. „Bientag“ su apgailestavimu informuoja, kad bendrovė neprisiima atsakomybės už bet kokius Produktus, kurie buvo apgadinti arba prarasti gabenimo metu.

Naudotojas yra atsakingas už tai, kad Produktai būtų tinkamai apsaugoti, kol jie bus grąžinti Parduotuvei. Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinimo, visais atvejais, kai:

  • Produktai yra grąžinami apgadinti (kai toks apgadinimas įvyko po pristatymo Pirkėjui) arba nepilnai sukomplektuoti (be priedų arba kitų dalių, kurios priklauso Produktams);
  • Produktai yra akivaizdžiai nusidėvėję arba naudoti kitu būdu;
  • bet koks Produkto pakeitimas arba taisymas buvo atliktas be Pardavėjo (veikiančio per bendrovę „Karuselle“) išankstinio pritarimo.

„Bientag“ tiek, kiek leidžia teisės aktai, neprisiima atsakomybės už Parduotuvės Produktų kokybę, Parduotuvės produktų kokybės patikrinimą ar įvertinimą, įsigytų Parduotuvės Produktų grąžinimą, susijusių Pirkėjo teisių įgyvendinimą, bet kokius Parduotuvės veiksmus, bendravimą ar atsisakymą bendrauti su Pirkėju, bet kokius Pirkėjo ar kitų trečiųjų šalių veiksmus ar neveikimą ir kitas aplinkybes, nepriklausančias nuo „Bientag“ ir dėl tokių aplinkybių atsirandančią žalą ar nuostolius (įskaitant tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, negautas pajamas, patirtą žalą reputacijai ar bet kokią kitą žalą ir (ar) nuostolius). 

 Produkto nebuvimas/ Užsakymų atsisakymas

Tuo atveju, kai po Užsakymo patvirtinimo bet kokio Produkto negalima gauti dėl bet kokios bet kokio pobūdžio priežasties, „Bientag“ turi nedelsiant susisiekti su Pirkėju, kad jam/jai pasiūlytų atšaukti Užsakymą ir, jei mokėjimas buvo gautas, įvykdyti pinigų grąžinimą Pirkėjui, kuris turi būti atliktas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Užsakymo patvirtinimo.

„Bientag“ pasilieka pirmiau nurodyta teisę, atsisakyti iš Pirkėjo priimti Užsakymą tais atvejais, kai:

  • egzistuoja ginčas dėl mokėjimo už bet kokį ankstesnį Užsakymą, kurį pateikė tas pats Pirkėjas; arba
  • buvo padaryta esminė klaida, susijusi su Produkto pardavimo Kaina. Tokiais atvejais Pirkėjas gauna pranešimą elektroniniu paštu apie veiksmus, kurių ėmėsi bendrovė „Karuselle“, ir Užsakymo vertė bus automatiškai grąžinta, jei Pirkėjas jau sumokėjo Kainą. 

Jei Pirkėjas negauna savo Produktų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po Užsakymo patvirtinimo datos, Pirkėjas turi susisiekti su bendrove „Karuselle“ žemiau nurodytu elektroninio pašto adresu: pagalba@bientag.com ir informuoti apie teisę atšaukti Užsakymą.

„Karuselle“ grąžina pinigus Pirkėjui ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pirkėjas atšaukia Užsakymą.

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad jei jūs gaunate savo Produktus po to, kai jūs jau atšaukėte Užsakymą, „Karuselle“ kompensuos grąžinto Produkto kainą, ne vėliau nei per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai „Karuselle“ gavo visą Produktą, kuris yra pradinės būklės.

Produktas nebus priimtas ir Pirkėjui nebus grąžinti pinigai, jei grąžinto Produkto vertė sumažėjo (pvz., Produktas buvo naudotas arba apgadintas po to, kai jis buvo pristatytas Pirkėjui).