Mėgstamiausi

0 daiktai
peržiūrėti mėgstamiausius
 1. Terminai ir apibrėžimai

Šiose Bendrosiose sąlygose žemiau nurodyti terminai turi tokią reikšmę:

Pirkėjas – Naudotojas, perkantis arba įsigijęs Produktus Interneto svetainėje.

Komisinis mokestis – mokestis, kurį bendrovė „Karuselle“ gauna už suteiktas paslaugas.

Neprofesionalus pardavėjas – Pardavėjas, kuris nėra užsiregistravęs Interneto svetainėje kaip Profesionalus Pardavėjas, pavyzdžiui, asmuo, kuris naudodamasis „Karuselle“, siūlo įsigyti Produktus Interneto svetainėje neprofesionaliais tikslais (nesusijęs su Pardavėjo verslo veikla).

Profesionalus pardavėjas – Pardavėjas, kuris Interneto svetainėje siūlo parduodamus Produktus kaip įmonė ir yra identifikuojamas kaip Profesionalus pardavėjas Interneto svetainėje. „Karuselle“ laikoma Profesionaliu pardavėju, kai ji siūlo savo Produktus, parduodamus Interneto svetainėje.

Užsakymas – užsakymas, kurį Pirkėjas pateikė Produktui Interneto svetainėje.

Produktas – gaminys, kurį siūloma įsigyti Interneto svetainėje.

Produkto informacija – Produktą apibūdinanti informacija, kurią Pardavėjas patalpino Interneto svetainėje.

Profilio informacija – informacija Naudotojo profilyje, kurioje pateikti asmeniniai arba juridiniai duomenys.

Nuolaidos kodas nuolaidos kodas, suteikiantis Naudotojams teisę į kainos sumažinimą, permokos grąžinimą, nuolaidą arba kainos nuleidimą, kurį galima susigrąžinti nuo Interneto svetainėje įvykdytų pirkimų vertės.

Kaina suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už Produktą bendrovei „Karuselle“, kuri veikia kaip Pardavėjo atstovas arba, kai kuriais atvejais, kaip tiesioginis Produkto pardavėjas. Į ją įskaičiuoti visi mokesčiai ir Komisinis mokestis, tačiau neįskaičiuotos Pristatymo išlaidos arba muito mokesčiai.

Pardavėjas Naudotojas, kuris siūlo parduodamus Produktus Interneto svetainėje. Pardavėjas yra Neprofesionalus pardavėjas arba Profesionalus pardavėjas.

Pristatymo išlaidos – fiksuota išlaidų, kurias patiria „Karuselle“ pristatydama Produktą Pirkėjui, suma, kuri nėra įtraukta į Kainą.

Naudotojas – asmuo, kuris yra sulaukęs teisės aktuose numatyto amžiaus ir veiksnus sudaryti bei vykdyti sutartimi įformintus susitarimus, sudaromus Interneto svetainėje.

„Karuselle“ –pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta privati bendrovė, kurios registruotos buveinės adresas: Sakalų g. 6-40, LT-08124 Vilnius, Lietuva, įregistruota Juridinių asmenų registre, registracijos numeris: 304497677.

Pardavėjo grynoji kaina – galutinė suma, kuri sumokama Pardavėjui už Produktą, atskaičius visus mokesčius ir bet kokias kitas išlaidas, pavyzdžiui, Komisinį mokestį.

Sąlygos – šios Bendrosios sąlygos su priedais ir visais būsimais papildymais bei pakeitimais, reglamentuojančios naudojimąsi Interneto svetaine ir Produktų pardavimą.

Lankytojas asmuo, neužsiregistravęs Interneto svetainėje, kuris gali ja naudotis laikydamasis Sąlygų ir tokia apimtimi, kiek bendrovė „Karuselle“ nereikalauja registracijos tokiam naudojimuisi.

Interneto svetainė – Interneto svetainė, kuri priklauso bendrovei „Karuselle“ ir prie kurios galima prisijungti, pasinaudojant bet kokiu įrenginiu, šiuo adresu: http://www.bientag.com.

 1. Tikslas

Bendrovė „Karuselle“ teikia Naudotojams paslaugas, leisdama jiems parduoti ir pirkti gaminius www.bientag.com svetainėje. „Karuselle“ taip pat gali išimties tvarka pasiūlyti ir pateikti savo parduodamų Produktų sąrašą.

Sąlygos galioja visiems Interneto svetainės Naudotojams ir nustato sąlygas, kuriomis bendrovė „Karuselle“ suteikia prieigą prie Interneto svetainės, leisdama jiems parduoti ir pirkti Produktus vieniems iš kitų.

Visi Naudotojai sutinka sudaryti pirkimo-pardavimo susitarimus Interneto svetainėje sąžiningai ir vadovaujantis galiojančiais įstatymais bei šiomis Sąlygomis.

Visi Naudotojai turi atidžiai perskaityti šias Sąlygas. Naudotojai taip pat turi perskaityti Privatumo politiką ir Slapukų politiką, ir taip pat kitas Interneto svetainėje galiojančias taisykles. Bet kokio Naudotojo užsiregistravimas Interneto svetainėje automatiškai reiškia, kad jis sutinka su visomis Sąlygomis, Privatumo politika ir Slapukų politika.

Sąlygos taip pat automatiškai taikomos bet kokiam asmeniui, kuris prisijungė prie Interneto svetainės arba jos turinio nesiregistruodamas, kuomet konkrečiu atveju yra nukreipiamas iš paieškos sistemos arba kitos trečiosios šalies Interneto svetainės.

Bendrovė „Karuselle“ gali kartkartėmis daryti Sąlygų pakeitimus. Atlikus pakeitimus, „Karuselle“ turi apie tai informuoti Naudotoją, įkeldama pataisytą versiją į Interneto svetainę, ir turi nurodyti datą, kada buvo padaryti paskutiniai naujinimai.

Naudotojai supranta ir sutinka, kad tolesnis prisijungimas ir naudojimasis Interneto svetaine po to, kai buvo patalpinti bet kokie Sąlygų pakeitimai, reiškia pritarimą ir sutikimą su tokiu pakeitimu.

 1. Naudotojo įsipareigojimai

Naudotojai turi užtikrinti, kad visi duomenys, pateikti jų Profilio informacijoje ir Produkto informacijoje, yra tikslūs, teisingi ir autentiški.

Naudotojai negali:

 • Interneto svetainėje pardavinėti prekių arba bet kokių Produktų, kurių pardavimas yra draudžiamas arba apribotas pagal galiojančius įstatymus;
 • talpinti, įrašyti arba išsiųsti turinį arba elementus netinkamose Interneto svetainės kategorijose arba srityse;
 • talpinti neteisingą, netikslų, klaidinantį, apgaulingą, įžeidžiantį arba šmeižikišką turinį;
 • naudotis Interneto svetaine tuo atveju, kai jis/ji neturi teisės sudaryti teisiškai įpareigojančias sutartis (pavyzdžiui, tuo atveju, kai Naudotojas yra jaunesnis nei 18 metų amžiaus), arba jam/jai yra laikinai ar neribotam laikui užblokuotas naudojimasis mūsų interneto svetainėmis, paslaugomis, taikomosiomis programomis arba priemonėmis;
 • platinti arba talpinti elektroninį šlamštą, neprašytus arba labai didelės apimties elektroninius pranešimus, grandininius laiškus ar piramidines schemas;
 • naudoti nuotraukas, į kurias Naudotojas neturi atitinkamų intelektinės nuosavybės teisių (pavyzdžiui, internete surastas nuotraukas) arba kuriose yra nuorodos į kitas interneto svetaines arba jų identifikacijos informacija;
 • įsiterpti į bet kokio kito Naudotojo sąrašus;
 • parduoti arba siūlyti parduoti Produktus, kurie buvo pagaminti pažeidžiant bet kokias intelektinės nuosavybės (įskaitant prekės ženklo) teises;
 • pažeisti nuosavybės teises arba trečiosios šalies asmenines neturtines teises (įskaitant intelektinės nuosavybės teises);
 • pažeisti bet kokius galiojančius įstatymus arba teisės aktus (įskaitant įstatymus, reglamentuojančius klientų apsaugą, konkurenciją arba prekių importą ir eksportą);
 • naudoti jų Profilio informaciją, Produkto informaciją ir negali vykdyti jokios kitos veiklos Interneto svetainėje, kuri prieštarauja viešajai tvarkai, viešajam saugumui, viešajai politikai arba viešajai moralei;
 • paversti pelno šaltiniu bet kokią Interneto svetainės taikomąją programą arba bet kokią informaciją ar programinę įrangą, susijusią su tokia taikomąja programa, išskyrus atvejus, kai yra gautas aiškus išankstinis bendrovės „Karuselle“ leidimas;
 • įgyti arba kitaip rinkti informaciją apie Naudotojus be jų sutikimo;
 • apeiti bet kokias technines priemones, kurias mes naudojame teikdami paslaugas;
 • imtis bet kokių veiksmų, kurie gali pakenkti atsiliepimams arba reitingų sistemoms;
 • perduoti savo paskyrą ir Naudotojo ID kitai šaliai be mūsų sutikimo;
 • naudoti bet kokius internetinius robotus, duomenų gavybos priemones, duomenų rinkimo ir išgavimo priemones, arba kitas automatines priemones, siekiant prisijungti prie Interneto svetainės arba naudotis paslaugomis;
 • platinti virusus arba bet kokias kitas technologijas, kurios gali padaryti žalą Interneto svetainei arba kitų Naudotojų interesams ar nuosavybei;
 • trukdyti Interneto svetainės funkcionavimui arba užkrauti mūsų infrastruktūrai nepagrįstą ar neproporcingai didelę apkrovą;
 • tiesiogiai užmegzti kontaktus vienam su kitu, siekiant sudaryti Sandorį dėl Produkto, kuris buvo užsakytas arba siūlomas parduoti Interneto svetainėje. Apskritai, bendraudami per Interneto svetainę po pardavimo, Naudotojai negali atskleisti kitiems Naudotojams jokių asmens duomenų (pavyzdžiui, telefono numerių, pašto adresų arba elektroninio pašto adresų ir kt.).

Naudotojai, talpindami Produkto informaciją ir/arba Profilio informaciją, duoda aiškų leidimą bendrovei „Karuselle“ ir visiems jos teisių perėmėjams:

 • fiksuoti, apsaugoti, atkurti, platinti ir naudoti visą informaciją, esančią Produkto informacijoje ir Profilio informacijoje;
 • talpinti neribotą skaičių komentarų arba pranešimų, susijusių su Produktais, nemokamai ir visame pasaulyje neribotą laiką, visais formatais bei priemonėmis ir visuose tinkluose, konkrečiai Interneto svetainėje ir panaudojant kitus pardavimo metodus, pavyzdžiui, „Alerts“ ir „Newsletters“;
 • daryti Produktų nuotraukų pakeitimus atvaizdavimo tikslais, pavyzdžiui, keičiant nuotraukų dydį ir apkarpant bei „išryškinant“ Produktus, pavyzdžiui, pašalinant fone esantį vaizdą taip, kad Produktas būtų atvaizduojamas baltame fone, ir kt.;
 • išsaugoti teisę atsisakyti naudoti Interneto svetainėje bet kokį Naudotojo turinį, nesuteikiant Naudotojui teisės reikalauti kompensacijos už bet kokią žalą ar nuostolius, susijusius su galimybės parduoti arba įsigyti Produktą praradimu. Šis leidimas suteikiamas tokiam terminui, kol Naudotojas Interneto svetainėje turi paskyrą ir/arba Profilio informaciją.

Naudotojai gali įterpti tekstą, kuriame aprašomas jų Produktas ir/arba komentarus apie jų Produkto onformaciją ar analogišką kitų Naudotojų informaciją. Naudotojai negali pateikti jokių komentarų apie Interneto svetainę ir/arba Naudotojus, kurie gali būti įžeidžiantys ar pakenkti bendrovės „Karuselle“ ir/arba kitų Naudotojų reputacijai.

Naudotojai gali atšaukti savo sutikimą skelbti bet kokią jų pateiktą medžiagą arba informaciją apie aukščiau paminėtas sąlygas, pranešdami apie tai el.paštu: pagalba@bientag.com

Bendrovė „Karuselle“ pasilieka teisę peržiūrėti visus Naudotojo įrašus Interneto svetainėje, įskaitant Naudotojų komentarus ir išsiųstą informaciją. „Karuselle“ turi teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią Naudotojo įkeltą medžiagą Interneto svetainėje tuo atveju, kai tokia medžiaga arba informacija pažeidžia šias Sąlygas arba galiojančius įstatymus.

 1. Asmens duomenys ir privatumas

Tais atvejais, kai mūsų Interneto svetainėje egzistuoja galimybė įvesti asmens duomenis (vardą ir pavardę, adresą, elektroninio pašto adresus), tai visuomet daroma aiškiai savanoriškais pagrindais. Tokie duomenys, be jūsų aiškaus sutikimo, nebus atskleisti trečiosioms šalims.

Duomenų perdavimas internete (pvz., bendraujant elektroniniu paštu) nebūtinai yra saugus. Visiškas duomenų apsaugojimas nuo trečiųjų šalių neįmanomas. Kontaktinės informacijos, kuri trečiųjų šalių buvo paskelbta kaip privalomi pradiniai duomenys, naudojimas neprašytos reklaminės ir informacinio pobūdžio informacijos siuntimui griežtai draudžiamas. Naudotojai pasilieka teisę pradėti teismo procesą prieš trečiąsias šalis tuo atveju, kai yra siunčiama neprašyta reklaminė informacija ir taip vadinamas elektroninis šlamštas.

Nors ir dėdama visas pastangas siekiant apsaugoti asmens duomenis, bendrovė „Karuselle“ negali prisiimti atsakomybės už bet kokią neteisėtą prieigą prie asmeninės informacijos arba jos praradimą, kurių „Karuselle“ negali kontroliuoti.

Registruodamiesi Interneto svetainėje Naudotojai supranta ir sutinka, kad „Karuselle“ turi tvarkyti jų asmens duomenis pagal galiojančių ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus, Privatumo politiką ir Slapukų politiką.

Naudotojai prisiima išimtinę ir visą atsakomybę už duomenis, kuriuos jie atskleidžia naudodamiesi Interneto svetaine.

Naudotojo informacija, gauta naudojantis Interneto svetaine ir, apskritai, palaikant komercinius santykius su Naudotojais, turi būti tvarkoma vadovaujantis galiojančių ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimais ir laikantis sąžiningumo, teisėtumo, skaidrumo ir konfidencialumo principų.

Daugiau informacijos apie asmens duomenis ir bendrovės „Karuselle“ Privatumo politiką galite rasti šiuose dokumentuose:

 • Privatumo/ slapukų politika;
 1. Intelektinės nuosavybės teisės

Visas tekstas, komentarai, iliustracijos ir paveikslėliai, pateikti vizualia arba kitokia forma, atkurti Interneto svetainėje, yra saugomi autorių teisių, prekių ženklų įstatymo ir/arba patentų įstatymo visame pasaulyje. Visi Interneto svetainės atkūrimai visa apimtimi arba iš dalies griežtai draudžiami, ir turi būti laikomi bendrovės „Karuselle“ ir jos licencijos davėjų bei kitų teisių turėtojų, teisių pažeidimu.

„Karuselle“ gerbia kitų subjektų intelektinės nuosavybės teises ir mes šiuo draudžiame Naudotojams pateikti, talpinti arba kitaip perduoti bet kokią medžiagą, kuria kėsinamasi į kito asmens intelektinės nuosavybės teises arba šios teisės yra pažeidžiamos.

Bendrovės „Karuselle“ politika - operatyviai reaguoti į pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ir pateikti aiškius įspėjimus dėl tokių pažeidimų. Norėdami pateikti pranešimą apie įtariamą autorių teisių pažeidimą arba priešpriešinį įspėjimą, praneškite el.paštu: pagalba@bientag.com.

Bendrovė „Karuselle“ reaguoja į pranešimus apie įtariamą autorių teisių pažeidimą vadovaudamasi galiojančiais įstatymais. Tuo atveju, jei jūs manote, kad jūsų intelektinės nuosavybės teisės buvo pažeistos, praneškite mums ir mes pasistengsime atlikti tyrimą.

Tuo atveju, kai kyla aiškių ir akivaizdžių abejonių dėl to, ar Produktas yra autentiškas, nesuklastotas, „Karuselle“ gali paprašyti Pardavėjo pateikti visus dokumentus, patvirtinančius minėto Produkto autentiškumą ir užblokuoti Pardavėjo paskyrą, kol šie dokumentai bus gauti, pirmiausia informuodama Pardavėją apie situaciją elektroniniu paštu.

Atsakomybę už turinį, patalpintą trečiosios šalies Interneto svetainėse, prie kurių galima prieiga iš Interneto svetainės, prisiima interneto svetainių savininkai, bet ne „Karuselle“. 

 1. Atsakomybės apribojimas

Naudotojai sutinka, kad išskyrus atvejus, kai yra nustatyta kitaip, bendrovės „Karuselle“ vaidmuo yra veikti tik kaip Pardavėjo atstovas. Šiuo atžvilgiu, išskyrus kai tai yra susiję su specifinėmis aplinkybėmis, „Karuselle“ neveikia kaip Produktus perparduodantis subjektas ir jokiu momentu netampa Produktų savininke, naudotoja arba teisių turėtoja.

Bendrovė „Karuselle“, veikdama kaip atstovas, nėra bet kokių pardavimo sutarčių, kurios Interneto svetainėje buvo sudarytos tarp Naudotojų, šalis. Visos pardavimo ir pirkimo sutartys dėl bet kokių Produktų Interneto svetainėje yra sudaromos tik tarp Pardavėjo ir Pirkėjo.

Bendrovė „Karuselle“ išlieka atsakinga pagal įstatymą ir jokia iš žemiau išdėstytų nuostatų negali panaikinti arba apriboti bendrovės „Karuselle“ atsakomybės:

 1. didelis aplaidumas, žmogaus mirtis arba sužalojimas, įvykęs dėl bendrovės „Karuselle“ aplaidumo, sukčiavimo arba tyčinio klaidinimo;
 2. Vartotojų teisių gynimo įstatyme ir Lietuvos civiliniame kodekse numatytų įsipareigojimų nesilaikymas, darant prielaidą, kad toks reglamentavimas galioja; arba
 3. tais atvejais, kai bendrovė „Karuselle“ veikia kaip nuosavų Produktų perpardavėjas, dėl produktų su defektais pagal Vartotojų teisių gynimo įstatymą ir Lietuvos Civilinį kodeksą; arba
 4. dėl bet kokio kito dalyko, už kurį atsakomybės bendrovei „Karuselle“ netaikymas arba bandymas netaikyti atsakomybės būtų nelegalus ir neteisėtas.

Naudotojai, kurie naudojasi Interneto svetaine su jų profesija, verslu, amatu nesusijusiais tikslais, turi tam tikras vartotojų teises, įskaitant teises, susijusias su prekėmis su defektais arba klaidinančiu prekių aprašymu. Jokia šių Sąlygų nuostata neįtakoja minėtų teisių.

Atsakomybės netaikymo atvejai

Bet kokiu atveju, bendrovė „Karuselle“ nėra įsipareigojusi arba neprisiima atsakomybės:

 • už bet kokius nuostolius, susijusius su bet kokia Naudotojų verslo veikla, įskaitant (be apribojimų) duomenų praradimą, prarastą pardavimo arba pirkimo galimybę, prarastą pelną, galimybes, pajamas, reputaciją arba verslo veiklos nutraukimą ir netiesioginius nuostolius, kuriuos patiria Naudotojas;
 • tuo atveju, kai bendrovei „Karuselle“ yra trukdoma arba ji vėluoja įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas dėl bet ko, ką Naudotojas (arba bet kas kitas, veikiantis jo vardu) padarė ar nepadarė, arba dėl įvykių, kurių bendrovė „Karuselle“ pagrįstai negali kontroliuoti.

Bendrovė „Karuselle“ prisiima visą atsakomybę už nuostolius, kurie yra mūsų įvykdyto šių Sąlygų tyčinio pažeidimo pasekmė, kurią buvo galima numatyti iš anksto.

Atsakomybės apribojimas

Tai atvejais, kai bendrovė „Karuselle“ veikia kaip tarpininkas tarp Naudotojų:

 • „Karuselle“ nėra atsakinga už bet kokius reikalavimus arba nuostolius, susijusius su arba kylančius iš sutarčių, kurias Naudotojai sudarė tarpusavyje per Interneto svetainę, nebent dėl to yra kalta „Karuselle“;
 • „Karuselle“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokias pretenzijas, nuostolius arba žalą, kuri atsirado ryšium su Produkto kokybe, kiekiu ir/arba atitikimu aprašymui, pateiktam Produkto informacijoje;
 • „Karuselle“ nėra atsakinga už bet kokias pretenzijas, nuostolius arba žalą, susijusius su arba kylančius iš intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo tais atvejais, kai Naudotojai įkelia nuotraukas, skirtas Produkto reklamavimui arba pardavimui;
 • „Karuselle“ nėra atsakinga už bet kokias pretenzijas, nuostolius arba žalą, susijusius su arba kylančius iš prekių ženklo įstatymo, intelektinės nuosavybės arba kitų galiojančių įstatymų pažeidimų, kuriuos, naudodamiesi Interneto svetaine, įvykdė Naudotojai;
 • „Karuselle“ neprisiima atsakomybės už informacijos, kurią Produkto informacijoje ir/arba Profilio informacijoje pateikė Naudotojai, teisingumą, pilnumą ir/arba galiojančių įstatymų atitikimą;
 • „Karuselle“ negali garantuoti, kad Pardavėjo Produktas atitiks Pirkėjo reikalavimus. Todėl „Karuselle“ negarantuoja, kad Pirkėjas bus patenkintas Produktu estetiniu, praktiniu arba funkciniu požiūriu;
 • Išskyrus atvejus, susijusius su skundais dėl produktų pavėluoto pristatymo arba nepristatymo, Naudotojai bus atsakingi už bet kokius skundus arba reikalavimus, susijusius su Produktais, kuriuos jie patalpino Interneto svetainėje. Bet kokie tokie skundai arba reikalavimai, kuriuos gavo „Karuselle“, pirmiausia bus peradresuoti atsakingam Naudotojui.

Be to, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, „Karuselle“ nėra atsakinga už bet kokią žalą ir nuostolius, kuriuos tiesiogiai arba netiesiogiai lėmė:

 • turinys, kurį Naudotojai pateikė (tiesiogiai arba netiesiogiai) naudodamiesi Interneto svetaine;
 • Naudotojų naudojimasis Interneto svetaine arba jūsų negalėjimas ja naudotis;
 • bendrovės „Karuselle“ pateiktos rekomendacijos dėl kainų nustatymo, prekių pristatymo, formos;
 • vėlavimai arba trikdžiai Interneto svetainėje;
 • trikdžiai, rimtos klaidos programoje, klaidos arba bet kokio pobūdžio netikslumai Interneto svetainėje;
 • trečiųjų šalių turinys, veiksmai arba neveikimas, įskaitant elementus, kuriais siūloma naudotis Interneto svetainėje arba tariamai netikrų elementų sunaikinimas;
 • suspendavimas arba kitoks veiksmas, kurio buvo imtasi Naudotojo paskyros atžvilgiu, arba pažeidimas;
 • trukmė arba būdas, kuriuo Naudotojo sąrašai pateikiami paieškos rezultatuose.

Kai kuriose šalyse neleidžiama atsisakyti suteikti garantijas arba taikyti išimtis, susijusias su atsakomybe už nuostolius, taigi tokie atsisakymai ir išimtys gali būti negaliojantys.

Įvykus bet kokiam įvykiui, kuomet bendrovė „Karuselle“ būtų pripažinta atsakinga, mūsų atsakomybė Naudotojo arba bet kokios trečiosios šalies atžvilgiu yra apribota ta atsakomybe, kuri yra didesnė: (a) neviršijanti per Interneto svetainę parduoto/siūlomo gaminio kainos (įskaitant bet kokius taikomus pardavimo mokesčius) ir jo pradinių pristatymo išlaidų, (b) ginčijama mokesčių suma, neviršijanti mokesčių, kuriuos Naudotojas mums sumokėjo per 3(tris) mėnesius prieš veiksmą, dėl kurio atsirado atsakomybė, bendros sumos, arba (c) 100 EUR.

Bendrovė „Karuselle“ deda tinkamas pastangas, siekiant užtikrinti, kad Interneto svetainėje nebūtų virusų ir kito kenksmingo arba žalingo turinio. Tačiau „Karuselle“ negali garantuoti, kad naudojimasis Interneto svetaine (įskaitant bet kokį joje esantį turinį arba bet kokią Interneto svetainę, kuri yra prieinama iš jos) nepadarys žalos jūsų kompiuteriui arba kitam įrenginiui. Jūs prisiimate atsakomybę, kad būtų užtikrinta, jog jūs turėtumėte tinkamą įrangą (įskaitant antivirusinę programinę įrangą), skirtą saugiai naudotis Interneto svetaine. Išskyrus atvejus, kai to reikalauja galiojantys įstatymai, „Karuselle“ neprisiima jokios atsakomybės bet kokio asmens atžvilgiu dėl bet kokių nuostolių arba žalos, kurią jie patyrė dėl virusų arba kito kenksmingo arba žalingo turinio, prie kurio buvo prisijungta iš arba per Interneto svetainę.

„Karuselle“ neturi jokios galimybės kontroliuoti ir nėra atsakinga už bet kokios trečiosios šalies turinio tikslumą ir nėra atsakinga už patikrinimą, siekiant nustatyti kas yra bet kokio turinio, kuris buvo patalpintas arba įkeltas į Interneto svetainę, savininkas.

Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad bet kokia informacija, patalpinta pasinaudojant Interneto svetainėje įdiegtomis funkcijomis, yra tik tą informaciją patalpinusio arba išsiuntusio asmens nuomonė ir nebūtinai atspindi bendrovės „Karuselle“ nuomonę arba požiūrį. Todėl Naudotojai ir trečiosios šalys neturi pasikliauti informacija kaip tikslia arba išsamia. Naudotojai sutinka, kad tuo atveju, kai jie pasikliauja kitų Naudotojų patalpinta arba įkelta informacija, jie tai daro savo rizika.

Bet kokia Interneto svetainėje Naudotojo patalpinta arba įkelta informacija negali būti laikoma bendrovės „Karuselle“ bet kokios formos rekomendacija, pareiškimu, patvirtinimu arba susitarimu. Kiekvienas Naudotojas visuomet veikia savo vardu ir jokiu būdu nevykdo veiklos kaip bendrovės „Karuselle“ atstovas ar tarpininkas. „Karuselle“ nepritaria ir nėra atsakinga už bet kokius veiksmus, kuriuos bet koks Naudotojas įvykdė Interneto svetainėje.

Visi Naudotojai yra atsakingi už savo veiksmų teisėtumą pagal galiojančius įstatymus, ir taip pat bet kokio Interneto svetainėje patalpinto Naudotojų sąrašo elemento teisėtumą. Ypač visi Naudotojai patvirtina, kad jie prisiima visą atsakomybę už visus mokestinius įsipareigojimus, susijusius su Sandoriais, kurie buvo sudaryti per Interneto svetainę. Naudotojai taip pat sutinka, kad bendrovė „Karuselle“ nėra atsakinga už Naudotojų perspėjimą, informavimą, pagalbos jiems suteikimą arba pavadavimą ar už bet kokių konsultacijų teikimą mokesčių klausimais arba dėl įsipareigojimų, kurie yra susiję su Sandoriais, sudarytais pasinaudojant Interneto svetaine.

Žalos atlyginimas

Naudotojai atleidžia ir apsaugo mus (įskaitant mūsų filialus ir dukterines bendroves, taip pat mūsų ir jų atitinkamus tarnautojus, direktorius, darbuotojus, atstovus) nuo bet kokios pretenzijos, prašymo arba reikalavimo, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, kurie buvo pateikti bet kokios trečiosios šalies dėl arba ryšium su jūsų įvykdytu šių Sąlygų pažeidimu, jūsų netinkamu naudojimusi Interneto svetaine arba jūsų įvykdytu bet kokio įstatymo ar trečiosios šalies teisių pažeidimu. Tiksliau sakant, Naudotojas garantuoja, kad visus reikalavimus atlyginti žalą ir kitas išlaidas, įskaitant pagrįstus mokesčius už teisines paslaugas, susijusias su intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais, kurie buvo pateikti bendrovei „Karuselle“, dėl Naudotojo veiklos visa apimtimi padengia Naudotojas.

 1.  Interneto svetainės funkcionavimas

Bendrovė „Karuselle“ nesuteikia jokių garantijų dėl Interneto svetainės prieinamumo arba prieigos prie jos galimybės ar garantijos, kad jūsų prisijungimas prie Interneto svetainės vyks be trikdžių, tinkamu laiku arba be klaidų.

„Karuselle“ dės visas pastangas, kad Interneto svetainė būtų prieinama 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, išskyrus atvejus, kai bendrovė negali kontroliuoti susiklosčiusių aplinkybių, t. y. nenugalimos jėgos aplinkybių, kurias pripažįsta Lietuvos teismai. Tačiau dėl techninės priežiūros ir/arba saugumo priežasčių bendrovei „Karuselle“ gali reikėti laikinai, be pranešimo, visiškai arba iš dalies užblokuoti prieigą prie Interneto svetainės.

Naudotojai sutinka, kad jie naudojasi Interneto svetaine savo rizika, ir kad Interneto svetainė yra pateikiama „KOKIA YRA“ ir „KOKIA PRIEINAMA“ sąlygomis. Atitinkamai, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, „Karuselle“ netaiko visų aiškių arba numanomų garantijų, sąlygų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomų tinkamumo prekybai, tinkamumo konkrečiam tikslui garantijų ir garantijų, kad nebuvo pažeistos intelektinės nuosavybės teisės.

„Karuselle“ pasilieka teisę atnaujinti Interneto svetainę ir daryti jos pakeitimus, išleisti naujas arba skirtingas versijas, ypač dėl techninių arba komercinių priežasčių.

 1. Prieigos blokavimas; Paslaugų nutraukimas

Tuo atveju, kai yra pažeidžiamos šios Sąlygos, bendrovė „Karuselle“ gali laikinai užblokuoti Naudotojo prieigą prie Interneto svetainės. Tuo atveju, jeigu per 2 (dvi) dienas nuo bendrovės „Karuselle“ pranešimo apie nustatytus pažeidimus nesurandamas sprendimas, „Karuselle“ gali panaikinti Naudotojo prieigą susijusiems Naudotojams, išsiųsdama išankstinį pranešimą elektroniniu paštu.

Tuo atveju, kai trečioji šalis, kurios tapatybė yra nustatyta, pateikia raštišką skundą, kuriuo praneša bendrovei „Karuselle“ apie tai, kad Naudotojas netinkamai naudojasi Interneto svetaine arba kad Naudotojo elgesys gali būti objektyviai laikomas netinkamu, „Karuselle“ pasilieka teisę: (i) iš Interneto svetainės nedelsiant pašalinti parduodamą Produktą, dėl kurio buvo pateiktas skundas, ir/arba atšaukti visus Užsakymus ir pašalinti kitus Produktus, kuriuos Naudotojas siūlo įsigyti, ir/arba (ii) užblokuoti arba nutraukti savo paslaugų teikimą tokiam Naudotojui, vadovaujantis šio Skyriaus nuostatomis. Apie tokius veiksmus, kurių ėmėsi bendrovė „Karuselle“, Naudotojai visuomet bus informuojami elektroniniu paštu.

Be to, „Karuselle“ pasilieka teisę nedelsiant ir be išankstinio pranešimo nutraukti paslaugų teikimą tuo atveju, kai Naudotojo elgesys šiurkščiai pažeidžia šias Sąlygas, ypač toliau išvardintais atvejais: suklastotų gaminių arba gaminių, kuriais prekiauti leidimas panaikintas, nelegalių gaminių pardavimas, netikrų paskyrų kūrimas, sukčiavimas atliekant mokėjimą, bet koks kitas kriminalinis nusikaltimas. Tokios priemonės nesuteikia teisės gauti bet kokią bet kokio pobūdžio kompensaciją iš bendrovės „Karuselle“.

 1. Skundai ir reikalavimai

Visi skundai dėl kito Naudotojo turi būti siunčiami bendrovei „Karuselle“ šiuo adresu: UAB „Karuselle“, Sakalų g. 6-40, LT-08124 Vilnius, Lietuva, arba adresu: info@bientag.com.

Tuo atveju, kai Naudotojas arba teisių turėtojas nustato, kad Produktas yra suklastotas arba neteisėtas, jis/ji privalo apie tai informuoti bendrovę „Karuselle“, išsiųsdamas pranešimą per kontaktinės informacijos formą.

Bet koks Naudotojas, kuris pageidauja pateikti reikalavimą bendrovei „Karuselle“ dėl paslaugų, kurias ji suteikė, arba Produktų, kuriuos ji turi arba siūlo tiesiogiai Interneto svetainėje, gali susisiekti su „Karuselle“ aukščiau nurodytu adresu arba pateikti paklausimą per kontaktinės informacijos formą. 

 1. Bendrosios nuostatos

Šioms sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai.

Išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose yra nustatyta kitaip, tuo atveju, kai bet kokia Sąlygų nuostata yra laikoma negaliojančia, niekine arba neįgyvendinama dėl bet kokios priežasties, tokia nuostata neturi įtakos likusių nuostatų galiojimui ir įgyvendinamumui.

Naudotojai pripažįsta ir sutinka, kad bendrovė „Karuselle“ neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius ginčus tarp Pirkėjų ir Pardavėjų, ir nedalyvauja ar kitaip neįsitraukia į jų išsprendimą. Aukščiau paminėti ginčai turi būti sprendžiami vadovaujantis galiojančiais įstatymais.

Tuo atveju, kai ginčas kyla tarp Naudotojo ir bendrovės „Karuselle“, ginčas turi būti sprendžiamas derybų keliu. Tuo atveju, jei ginčas negali būti išspręstas derybų keliu, ginčas sprendžiamas Lietuvos teismuose, remiantis galiojančiais įstatymais.

Antraštės pateikiamos tik informacijos tikslais ir neapriboja šio Skyriaus taikymo srities arba apimties. Mūsų nesugebėjimas imtis veiksmų dėl pažeidimo, kurį įvykdėte jūs arba kiti, nereiškia, kad mes atsisakome teisės imtis atitinkamų veiksmų vėlesnių arba panašių pažeidimų atvejais. Mes negarantuojame, kad imsimės veiksmų prieš visus šių Sąlygų pažeidimus.

Šios Sąlygos ir visos bendrovės „Karuselle” Interneto svetainėje pateiktos politikos sudaro visa susitarimą ir sutartį tarp jūsų ir bendrovės „Karuselle“, ir panaikina visus ankstesnius šalių susitarimus bei sutartis.

Priedai sudaro neatsiejamą šių Sąlygų dalį. Šių Sąlygų nuostatos ir jų Priedai yra atskiriami.

Šios Sąlygos yra taikomos nuo datos, kurią jos buvo paskelbtos Interneto svetainėje.

Priedai:

 1. Sąlygos – Produktų pirkimas.
 2. Sąlygos – Produktų pardavimas.
 3. Privatumo/ Slapukų politika.